درباره ما

 

 کلینیک ترک اعتیاد افق زندگی سبز با دارا بودن مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کل کشور به جهت یاری رسانی و کمک برای خدمات ترک اعتیاد به بیماران اعتیاد تاسیس گردید.

این کلینیک یکی از بهترین مراکزی است که با در پیش گرفتن جدیدترین روش های ترک اعتیاد به آن دسته از افرادی که درگیر این بیماری هستند، کمک می کند تا بتوانند بر این بیماری غلبه کرده و زندگی دوباره ای را آغاز کنند.

روش درمانی کلینیک افق زندگی سبز به این صورت است که از یک برنامه مشارکتی گروهی، بکارگیری فلسفه 12 قدمی و بهره گیری از مکانیزم گروه شبه خانواده استفاده می کند تا به این ترتیب بتواند شخصیت فرد معتاد را از طریق آموزش اصولی و مهارت های زندگی فردی و اجتماعی بازسازی کند. در حقیقت این روش، یک روش غیر درمانی است که به صورت پرهیز از مصرف مواد مخدر صورت می گیرد.

کلینیک افق زندگی سبز برای کمک به افرادی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، از پزشکان، روانشاناسان و مددیاران اعتیاد و خانواده بهره می گیرد که برای این امر دوره های تخصصی دیده تا بتوانند بهترین کمک ها و خدمات را به این دسته از افراد ارائه کنند. کادر درمانی این مرکز با توجه به شرایط جسمانی و روحی هر فرد از روش درمانی مختص آن فرد  استفاده می کنند.